Kullanmış olduğu madde miktarlarında ortalama 6.02 x 10^23 tanecik olduğunu keşfetmiş ve bu sayıya Avogadro sayısı denmiştir. Avogadro, bütün maddelerin 6.02 x 10^23 tanecik içeren kısımlarına 1 mol adını vermiştir.

Bağıl Atom Kütlesi

 John Dalton, atom kütlelerini ilk kez hidrojen elementini referans alarak hesaplamıştır. Günümüzde ise atom kütleleri C atomuna bağlı olarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle atom kütlelerine bağıl atom kütlesi denir. 1 tane C atomunun 1/12'sinin kütlesi, 1 akb (atomik kütle birimi) olarak kabul edilmiştir. Örneğin, 1 tane Mg atomunun kütlesi 24 akb, 1 tane H atomunun kütlesi 1 akb, ve 1 tane O atomunun kütlesi 16 akb şeklinde hesaplanır.

Mol Kütlesi (MA)

Bir maddenin 1 molünün kütlesidir ve birimi g/mol'dür. MA ile gösterilir. Bileşiklerin veya çok atomlu moleküllerin mol kütlesi, atom kütlelerinin atom sayıları ile çarpılması sonucu hesaplanır. Örneğin, N atomu mol kütlesi 14 g/mol, N2 molekülünün mol kütlesi ise 28 g/mol'dür.

İzotoplar ve Ortalama Atom Ağırlığı

 Doğada izotopları bulunan atomların izotoplarının doğada bulunma yüzdeleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle bu atomların atom ağırlıkları ortalama atom ağırlığı olarak hesaplanır.

ÖSYM Açıkladı: 2024 YKS'ye Kaç Kişi Başvurdu? ÖSYM Açıkladı: 2024 YKS'ye Kaç Kişi Başvurdu?

Soru 1: C Elementinin Kütlesi ve Mol Kütlesi İlişkisi

 CaCO3 bileşiğinin bir molündeki C elementinin kütlesi ile C elementinin mol kütlesinin oranıyla ilgili doğru olan seçenek: A) Avogadro sayısına eşittir.

Soru 2: Metan ve Oksijen Gazlarının Karşılaştırılması

 Normal koşullarda eşit kütleli metan(CH4) ve oksijen (O2) gazları için doğru olan seçenekler: D) I ve II

Soru 3: NO2 ve N2O Gazlarının Karşılaştırılması

 Normal koşullarda hacimleri eşit olan NO2 ve N2O gazları için yanlış olan seçenek: C) Öz kütleleri farklıdır.

Soru 4: Fe2O3 ve Fe3O4 Bileşiklerinin Karşılaştırılması

 Demir ile oksijen arasında oluşan Fe2O3 ve Fe3O4 bileşikleri için doğru olan seçenekler: D) II ve III

Soru 5: Ortalama Atom Kütlesi Hesaplaması:

Bir X atomunun tabiatta bulunan iki izotopundan kütle numarası 80 olan bulunma yüzdesi % 75, kütle numarası 82 olan izotopun bulunma yüzdesi % 25'tir. Buna göre bu atomun ortalama atom kütlesi: C) 66,2'dir.