Kürtaj, genel anlamıyla istenmeyen bir gebeliğin cerrahi yöntemle sonlandırılması işlemidir. Latince "curretage" kelimesinden türeyen "kürtaj", kelime anlamı olarak "kazıma" demektir. İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması, yüzyıllardır süregelen bir uygulama olup, cerrahi tekniklerin ve sterilizasyon yöntemlerinin gelişimi ile günümüzde daha güvenli ve konforlu bir hale gelmiştir.

Epilatörle Yüz Tüylerini Alma Rehberi Epilatörle Yüz Tüylerini Alma Rehberi

Kürtaj İşleminin Güvenliği ve Konforu

Günümüzde kürtaj işlemi, anestezi altında yapılmakta ve hasta işlem esnasında ağrı duymamaktadır. İşlem sırasında ve sonrasında ultrasonografi (USG) kontrolü ile rahim içinde herhangi bir parçanın kalıp kalmadığı kontrol edilir. Hastane şartlarında gerçekleştirilen bu 5-10 dakikalık işlem sonrasında hasta, aynı gün normal yaşantısına dönebilmektedir. Steril aletler ve hijyenik bir ortamda, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapıldığında, işlem sonrası dönemde hastalar için herhangi bir problem oluşturmamaktadır.

Hamilelik-1

Kürtaj İşlem Tekniği ve Sonrası

Kürtaj işlemi, vakum aspirasyonu ile gebelik materyalinin boşaltılması ve sonrasında kalan doku parçalarının keskin küret adı verilen aletlerle uzaklaştırılması şeklinde gerçekleştirilir. İşlem sonrasında 1-7 gün sürebilen vaginal kanama normaldir. İşlemin teknik bilgi, deneyim ve sterilizasyon açısından hassasiyet gerektirdiği unutulmamalıdır.

Yasal Süreç ve Hasta Hakları

Ülkemizde, yasal olarak gebeliğin 10. haftasına kadar kürtaj işlemi yapılabilmektedir. Gebelik haftası, son adet tarihinin ilk gününe göre hesaplanmakla beraber, esas olan ultrason muayenesinde saptanan gebelik haftasıdır. 18 yaşından büyük ve evli kadınlar için eş onayı, bekar ve 18 yaşını doldurmuş kadınlar için ise kendi rızaları gereklidir. 18 yaşını doldurmamış olanlar ise ebeveynlerinin izniyle işlemi gerçekleştirebilirler.

Hasta Güvenliği ve Gizliliği

Kürtaj işleminde hasta güvenliği ve mahremiyeti son derece önemlidir. Özellikle evlilik dışı oluşan gebeliklerde hasta mahremiyeti hassasiyetle korunur. Güvenilir ve steril ortamlarda yapılan kürtaj işlemlerinde komplikasyon gelişme ihtimali oldukça düşüktür. Bu nedenle, hastaların kürtaj işlemi için sağlık kuruluşu seçerken dikkatli ve özenli olmaları gerekmektedir.

Kürtaj, kadınların sağlık ve beden haklarına ilişkin önemli bir konudur. Bu nedenle, işlemin yasal, etik ve sağlık standartlarına uygun şekilde yapılması ve kadınların bilinçli karar vermesi büyük önem taşır. Her kadının bu konuda bilgi sahibi olması ve haklarını bilmeleri gerekir.