Okulların Kapanma Tarihi Değişti Mi? 2024 Okulların Kapanma Tarihi Değişti Mi? 2024

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans ve doktora programlarına giriş ile akademik kadro atamalarında kullanılan bir sınavdır. Ales puanı nasıl hesaplanır, kolay hesaplama yöntemi nedir. İlk olarak, adayın her bölümde (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) verdiği doğru cevapların sayısını bulun. Her bölümde yapılan yanlışların sayısını hesaplayın. ALES'te her dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. Bu nedenle, her bölüm için Net Doğru = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4) formülü kullanılır. 

Ales Puanı Nasıl Hesaplanır?

Ösym Ales

Her bölüm için net doğru sayısı belirlendikten sonra, bu netler üzerinden standart puan hesaplaması yapılır. Standart puan, adayın performansının diğer adaylarla olan ilişkisini gösterir ve genellikle ortalama 50 ve standart sapma 10 olacak şekilde ayarlanır. ALES'te bölümler arası farklı ağırlıklar bulunabilir. Örneğin, sayısal bölümün ağırlığı %40, sözel bölümün ağırlığı %40, eşit ağırlık bölümünün ağırlığı %20 olabilir. Ağırlıklı Puan = (Sayısal Standart Puan * Sayısal Ağırlık) + (Sözel Standart Puan * Sözel Ağırlık) + (Eşit Ağırlık Standart Puan * Eşit Ağırlık) ALES Puanının Hesaplanması: Elde edilen ağırlıklı puan, 100 üzerinden normalize edilir ve bu, ALES puanını verir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Türkiye'de yükseköğretim ve akademik kariyer yapmayı hedefleyenler için kritik bir öneme sahiptir. Bu sınav, yüksek lisans, doktora programlarına giriş ve akademik personel alımlarında temel bir ölçüt olarak değerlendirilir. ALES puanı hesaplama yöntemi, adayların sınav performanslarını objektif bir şekilde değerlendirmek için tasarlanmış bir sistemdir. İşte bu sistemin detayları ve puan hesaplama yöntemi:

ALES Puan Hesaplama Süreci

1. Net Doğru Sayısının Hesaplanması: Her bölüm için (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık) adayların vermiş olduğu doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. ALES'te, her dört yanlış cevap bir doğru cevabı iptal ettiği için net doğru sayısı hesaplaması büyük önem taşır. Net doğru, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Net Dog˘ru=Dog˘ru Sayısı−(Yanlıs¸ Sayısı4)Net Dog˘​ru=Dog˘​ru Sayısı−(4Yanlıs¸​ Sayısı​)

2. Standart Puanın Hesaplanması: Net doğru sayıları hesaplandıktan sonra, bu netler üzerinden standart puan hesaplaması yapılır. Standart puan, adayın performansının diğer adaylarla karşılaştırmalı olarak gösterilmesi amacıyla kullanılır. Bu puanlama, genellikle ortalama 50 ve standart sapma 10 olacak şekilde normale edilir.

3. Ağırlıklı Puan Hesaplama: ALES'te her bölümün farklı ağırlıkları bulunmaktadır. Örneğin, Sayısal bölüm %40, Sözel bölüm %40 ve Eşit Ağırlık bölümü %20 gibi ağırlıklara sahip olabilir. Ağırlıklı puan, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Ag˘ırlıklı Puan=(Sayısal Standart Puan×0.4)+(So¨zel Standart Puan×0.4)+(Es¸it Ag˘ırlık Standart Puan×0.2)Ag˘​ırlıklı Puan=(Sayısal Standart Puan×0.4)+(So¨zel Standart Puan×0.4)+(Es¸​it Ag˘​ırlık Standart Puan×0.2)

4. ALES Puanının Normalizasyonu: Elde edilen ağırlıklı puan, 100 üzerinden normalleştirilir. Bu işlem, tüm adayların puanlarının 0 ile 100 arasında bir skalada ifade edilmesini sağlar ve böylece puanlar arasında doğrudan karşılaştırma yapılabilir.

Örnek Hesaplama

Bir adayın Sayısal ve Sözel bölümlerdeki doğru ve yanlış sayıları şöyle olsun:

  • Sayısal: 40 doğru, 8 yanlış
  • Sözel: 35 doğru, 10 yanlış

Net doğru sayıları hesaplayalım:

  • Sayısal Net: 40−(8/4)=3840−(8/4)=38
  • Sözel Net: 35−(10/4)=32.535−(10/4)=32.5

Varsayılan standart puanlar (ortalama 50, sapma 10) ile:

  • Sayısal Standart Puan: 70
  • Sözel Standart Puan: 65

Ağırlıklı Puan hesaplayalım: Ag˘ırlıklı Puan=(70×0.4)+(65×0.4)+(0×0.2)=54Ag˘​ırlıklı Puan=(70×0.4)+(65×0.4)+(0×0.2)=54

Bu örnekte, adayın ALES genel puanı 54 olarak hesaplanır. Bu puanlama sistemi, adayların sınavdaki başarısını adil ve standardize bir şekilde değerlendirmek için kullanılır. ALES puanı, adayların akademik kariyer yolculuklarında önemli bir kriter olarak karşımıza çıkar.