ASSURE modeli, 1999 yılında Heinrich ve Molenda tarafından oluşturulan bir öğretim tasarım rehberidir. Bu model, öğrenme ortamlarını iyileştirmek amacıyla yapılandırmacı yaklaşımı benimseyerek multimedya ve teknolojik araçları entegre eder. Öğretim sürecinin hem planlama hem de uygulama safhalarında eğitimcilere yönlendirme sağlamak için geliştirilmiştir.

Assure Modeli, eğitim teknolojilerinin ve materyallerinin etkin bir şekilde entegre edilmesi için tasarlanmış sistemli bir yaklaşımdır. Eğitimcilerin ders planlamasında ve öğretim tasarımında kullanabileceği bu model, öğretmenlere öğretim süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmeleri için kapsamlı bir rehber sunar. İlk olarak Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther ve James D. Russell tarafından geliştirilen bu model, öğrenme süreçlerinin her aşamasında teknolojinin entegrasyonunu teşvik eder.

Assure Modeli Ne Demek? Temel Özellikleri

Assure Modeli Ne Demek

Assure Modeli, adını; Analyze (Analiz Et), State (Belirt), Select (Seç), Utilize (Kullan), Require (Gerektir) ve Evaluate (Değerlendir) kelimelerinin baş harflerinden alır. Her biri, öğretim sürecinin farklı bir yönünü temsil eden bu adımlar, eğitimcilerin derslerini daha sistemli ve amaç odaklı hazırlamalarına yardımcı olur.

Soru kitapçık numaramı doğru kodladım kutucuğunu işaretlemeyi unuttum 2024 Soru kitapçık numaramı doğru kodladım kutucuğunu işaretlemeyi unuttum 2024

1. Analyze (Analiz Et)

Bu aşamada, öğretmenler öğrencilerin ihtiyaçlarını, önceki bilgilerini ve öğrenme ortamını detaylı bir şekilde analiz eder. Öğrencilerin yaş, öğrenme stilleri, özel gereksinimleri ve sosyo-kültürel arka planları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, dersin işleneceği ortamın teknolojik altyapısı ve kullanılabilecek kaynaklar da değerlendirilir.

2. State (Belirt)

Bu adımda, öğretmenler öğrenme hedeflerini açık ve ölçülebilir bir şekilde belirler. Hedefler, öğrencilerin ders sonunda neyi başarması gerektiğini net bir şekilde ifade eder ve değerlendirme süreçleri için bir temel oluşturur.

3. Select (Seç)

Seçim aşamasında, hedeflere ulaşmada kullanılacak yöntemler, materyaller ve teknolojiler belirlenir. Bu, öğrenme materyallerinin yanı sıra kullanılacak yazılım, donanım ve diğer teknolojik araçları içerir.

4. Utilize (Kullan)

Bu aşamada, seçilen materyaller ve teknolojiler ders planına entegre edilir ve kullanılır. Öğretmenler, öğrencilerin materyallere erişimini sağlar ve öğrenme sürecini desteklemek için gerekli yönlendirmelerde bulunur.

5. Require (Gerektir)

Require adımı, öğrencilerin aktif katılımını ve etkileşimini gerektirir. Öğrencilerin yeni bilgileri keşfetmeleri, sorular sorması ve kavramları uygulamaları teşvik edilir.

6. Evaluate (Değerlendir)

Değerlendirme, öğretim sürecinin son aşamasıdır ve öğrenme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için kullanılır. Bu, hem öğrencilerin performansının hem de kullanılan öğretim materyallerinin ve metodolojilerin etkinliğinin değerlendirilmesini içerir.

Assure Modeli, modern eğitim yöntemlerini ve teknolojilerini öğretim sürecine dahil etmeyi amaçlayan etkili bir modeldir. Bu model sayesinde öğretmenler, öğrenme ortamlarını daha etkileşimli ve verimli hale getirebilir, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirebilir. Eğitimciler, Assure Modelini kullanarak, derslerini daha etkin bir şekilde planlayabilir ve öğrenme hedeflerine ulaşmada büyük bir başarı gösterebilirler.