Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda yeni kurulan işletmelerin ve KOBİ'lerin gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla KOSGEB, "Girişimci Destek Programı"nı hayata geçirdi. Program kapsamında girişimcilere ve KOBİ'lere iki temel destek sunuluyor: İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği.

İş Kurma Desteği ile Hızlı Başlangıç

Programa göre, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren yeni kurulan işletmeler, İş Kurma Desteği'nden yararlanabiliyor. Gerçek kişi işletmeler 10.000 TL, sermaye şirketi işletmeler ise 20.000 TL destek alıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda, kuruluş desteğine 10.000 TL ilave ediliyor.

Bir Milyon 500 Bin TL'ye Kadar İş Geliştirme Desteği

Program kapsamındaki diğer destek unsuru olan İş Geliştirme Desteği, NACE Rev. 2'ye göre imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki KOBİ'lere sunuluyor. Bu destek kapsamında, personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ile hizmet alımı giderleri (eğitim, danışmanlık, belgelendirme vb.) için toplamda 1.500.000 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limiti 150.000 TL artırılıyor.

Boğa Piyasasıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler Boğa Piyasasıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

Stratejik Sektörlerin Gelişimi Hedefleniyor

KOSGEB, programın amacının "Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamak" olduğunu açıkladı. Program detayları ve başvuru süreçleri KOSGEB'in resmi web sitesi üzerinden erişime açık.