Maviyol İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gülseroğlu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olan deprem sorununa dikkat çekti. Gülseroğlu, ülkenin deprem gerçekliğine ve inşaat sektöründeki sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem Ülkesi Türkiye: Hazırlıklı mıyız?

Hasan Gülseroğlu 2

Hasan Gülseroğlu, Türkiye'nin "deprem ülkesi" olarak bilindiğini ve bu gerçeğin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Gülseroğlu, "Depreme hazır mıyız? Deprem bilinci derken ne kastediyoruz?" sorularıyla, toplumun bu konudaki farkındalığını sorguladı. İnşaat sektöründeki müteahhitlerin, daire alıcıların ve ilgili mevzuatların deprem gerçeği karşısında ne kadar etkili olduğunu tartışmaya açtı.

Maviyol İnşaat Başkanı, inşaat sektöründeki hız ve kar hırsının, deprem güvenliği gibi kritik meselelerde nasıl risk teşkil ettiğine değindi. Gülseroğlu, "Yeni süslü tabutlarda oturmamızın sebebi müteahhitin vicdanı olmamalı." diyerek, inşaat sektöründe yaşanan vicdani krizlere dikkat çekti. Ayrıca, Dunning-Kruger etkisini yeni nesil müteahhitlerin cesaretine benzeterek, bilgisizliğin ve yetersiz denetimin getirdiği sorunları eleştirdi.

Ceviz Ağacının Altında Neden Oturulmaz? Düşen Neden Ölüyor? Ceviz Ağacının Altında Neden Oturulmaz? Düşen Neden Ölüyor?

Hasan Gülseroğlu, kendi akademik geçmişi ve profesyonel etiği üzerinden, inşaat mühendisliğinin sahada nasıl bir form kazandığını ve sektöre nasıl uygulanabilirliği olduğunu anlattı. Kendisinin ve meslektaşlarının, inşaat mühendisliği alanında yürüttüğü akademik çalışmalar ve makalelerle sektöre katkı sağlama çabalarını vurguladı.

Gülseroğlu, sektördeki birçok negatif faktöre karşı verdiği mücadeleyi anlatarak, yapı denetimi, mevzuat ve sektördeki diğer profesyonellerle olan ilişkilerine değindi. Bu zorlukların üstesinden gelinmesi gerektiğini ve bu süreçte karşılaştığı engellere karşı liyakatin ve profesyonellikten ödün vermediğini belirtti.

Kimdir Hasan Gülseroğlu?

İstanbul doğumlu olan ve dört akademisyen kardeşten biri olan Hasan Gülseroğlu, bekâr bir inşaat yüksek mühendisidir. Türkiye'nin deprem gerçekleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Gülseroğlu, akademik kariyeri boyunca zeminin yapılara etkileri üzerine değerli katkılarda bulunmuştur.