E-haciz, borçluların dijital varlıklarına yönelik bir haciz işlemidir. Bu süreç, borçlu olan kişi veya kurumların banka hesapları, kredi kartları, menkul kıymetler ve elektronik para gibi dijital varlıklarına uygulanır. E-haciz, borçlunun borcunu ödemesini veya mal bildiriminde bulunmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yürütülen bu işlem, borçlu kişi veya kuruma ödeme emri tebliğ edilmesiyle başlar. Tebliğden sonraki 15 günlük süre içinde borcun ödenmemesi veya mal bildiriminde bulunulmaması durumunda, Gelir İdaresi Başkanlığı bankalara e-haciz uygulanması talimatını verir ve borçlunun hesaplarındaki varlıklar bloke edilir.

E-Haciz Hangi Borçlar İçin Uygulanır?

E-haciz, hem devlete hem de özel kurumlara olan borçlar için uygulanabilir. Bu borçlar arasında trafik cezaları, icra borçları, KYK borçları, ödenmemiş sigorta primleri, RTÜK cezaları, vergi borçları, kredi kartı borçları ve mahkeme kararıyla verilen para cezaları yer alır. Borç tutarına eşit veya daha fazla varlık bulunması durumunda, borç miktarı kadar haciz uygulanır ve borç ödenene kadar bloke devam eder.

Fransa Türkiye'den Tarım İşçisi Alıyor! Başvuru Detayları Belli Oldu Mu? Fransa Türkiye'den Tarım İşçisi Alıyor! Başvuru Detayları Belli Oldu Mu?

E Haciz

E-Hacizden Nasıl Kurtulunur?

E-haciz uygulanmadan önce borcun ödenmesi veya yapılandırılması, haciz işleminin uygulanmasını önleyebilir. Borçlular, ödeme emri aldıktan sonra 15 gün içinde ilgili kuruma başvurarak borçlarını ödeyebilir veya taksitlendirebilir. Eğer e-haciz işlemi uygulanmışsa, borç ödendiğinde veya yapılandırıldığında haciz kaldırılır. Borçlu, ödeme veya yapılandırma işlemini tamamladıktan sonra ilgili kuruma dilekçe vererek hacizin kaldırılmasını talep edebilir. Kurum, borcun ödendiğini onayladıktan sonra borçluya bir "Borcu yoktur" belgesi verir ve bu belge ile bankaya başvurularak hesaplardaki bloke kaldırılır.

E-Hacize İtiraz Etmek Mümkün Mü?

E-haciz işlemine, borcun olmadığı veya yanlış hesaplandığı düşünülen durumlarda itiraz edilebilir. Borçlu, vergi itiraz komisyonuna başvurarak itirazını iletebilir. Komisyon, itirazı 7 gün içinde inceleyip karara bağlar ve sonuç borçluya tebliğ edilir. Komisyonun lehte karar vermesi durumunda e-haciz işlemi iptal edilir veya düzeltilir.

E Haciz Kaldırma Durumu

E-Taciz Ödemesi Nereye Yapılır?

E-haciz ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesi sayfası üzerinden yapılabilir. Bu platform, borçların kolayca takip edilmesini ve ödeme seçeneklerini sunar. Ödeme yöntemleri arasında kredi kartı veya banka kartı ile ödeme seçenekleri bulunur. Her kurumun kendine özgü ödeme yöntemleri olabileceği için, ilgili kurumların web sitelerinden daha fazla bilgi almak faydalı olacaktır.

E-haciz sistemi, borç tahsilatını kolaylaştırmakla birlikte, borçluların haklarını da koruyan bir sistem olarak işler. Borçların ödenmesi, yapılandırılması, itiraz edilmesi veya hacizin kaldırılması gibi çeşitli seçenekler borçlulara sunulmuştur. Bu süreçte, ilgili kurumların detaylı bilgileri ve yönlendirmeleri kritik öneme sahiptir.

Editör: Şahsüver ÇITIR