Gebelik sürecinin ilk üç ayında, hamilelik teşhisinden sonra yapılacak testler hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu dönemde yapılan ilk testler genellikle tam kan sayımı, kan grubu tayini, rubella (kızamıkçık), hepatit B, HIV ve sifiliz taramalarıdır. Ayrıca, anne adayının idrarında protein ve şeker seviyesine bakılır ki bu da preeklampsi gibi potansiyel riskleri erken dönemde tespit etmeyi sağlar. İlk trimester tarama testi olarak bilinen bu süreç, bebeğin Down sendromu gibi genetik anormallik risklerini değerlendirmek için de kullanılır. Bu taramalar genellikle gebeliğin 11. ve 14. haftaları arasında yapılır.

Gebelikte Ay Ay Yapılması Gereken Testler Nelerdir2

İkinci Trimester: Detaylı Ultrason ve Anomali Taramaları

Gebeliğin ikinci üç ayında, anne adayları genellikle 16-18. haftalar arasında "detaylı ultrason" olarak bilinen yapısal bir taramadan geçer. Bu tarama, bebeğin organlarının detaylı bir şekilde incelenmesini ve herhangi bir fiziksel anomalinin saptanmasını sağlar. Aynı zamanda, ikinci trimester serum taraması da bu dönemde gerçekleştirilir. Bu test, bebeğin Down sendromu, trizomi 18 ve açık omurga durumları için risk taşıyıp taşımadığını belirlemeye yardımcı olur.

Gebelikte Ay Ay Yapılması Gereken Testler

Gebeliğin son üç ayında yapılacak testler arasında, gestasyonel diyabet taraması önemlidir. Bu test genellikle hamileliğin 24. ile 28. haftaları arasında yapılır ve gizli şekerin tespit edilmesini sağlar. Bu dönemde ayrıca düşük riskli gebeliklerde bile yüksek tansiyonu tespit etmek için kan basıncı düzenli olarak kontrol edilir. Rahim boyutunun normal büyüme çizgisini takip edip etmediği, bebeğin konumu ve suyunun yeterli olup olmadığı da bu trimesterde değerlendirilir.

Doğumdan birkaç hafta önce, genellikle 35-37. haftalar arasında, anne adaylarına Streptokok B bakteri taraması yapılır. Bu test, doğum sırasında anneden bebeğe geçebilecek olası bir bakteriyel enfeksiyon riskini azaltmayı amaçlar. Pozitif çıkan anneler doğum sırasında antibiyotik tedavisi alır.

Genital Bölge Neden Kararır? Sebepler ve Çözüm Yolları Genital Bölge Neden Kararır? Sebepler ve Çözüm Yolları

Her bir testin zamanlaması ve gerekliliği, hem anne hem de bebek sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Anne adaylarının bu testleri düzenli olarak yaptırmaları, herhangi bir sağlık sorununu erken evrede tespit etme ve gerekli önlemleri alma şansı verir. Her hamile kadının bireysel sağlık durumu ve tıbbi geçmişi göz önünde bulundurularak, doktoru tarafından önerilen test programını takip etmesi önerilir.