"Harabat ehlini hor görme, zakir defineye malik viraneler var" ifadesi, yoksul veya zor durumda olan insanları küçümsemememiz gerektiğini vurgulayan bir anlam içerebilir. "Harabat ehli" yani zor durumdaki insanlar hor görülmemeli ve unutulmamalıdır. Diğer yandan, "zakir defineye malik viraneler" ifadesi ise, bu zor durumda olan insanların içinde, zenginlik ya da değerli şeylere sahip olanlar olduğunu belirtiyor olabilir. Yani, dışarıdan bakıldığında harabe gibi görünen yerlerde bile değerli kişiler veya şeyler bulunabilir. 

Dünyanın En Derin Çukuru Mariana’da Bir Türk Cesedi ve Bira Şişesi! Dünyanın En Derin Çukuru Mariana’da Bir Türk Cesedi ve Bira Şişesi!

Harabat Ehlini Hor Görme Zakir Defineye Malik Viraneler Var Ne Demek?

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Şakir ve Zakir adında iki oğlu vardır. Hasankaleliler her ikisine de sonsuz saygı ve sevgi duyarlar. İbrahim Hakkı'nın küçük oğlu Zakir, yavaş yavaş itibarını kaybetmeye başlar. Son derece dindar olan Hasankale halkı Zakir’in her zaman meyhaneye gitmesine çok kızar olmuştur. Zakir gününün büyük bir kısmını meyhane köşelerinde geçirir. Şakir ise tıpkı babası gibi son derece dindardır. Bu sırada garip bir olay olur. İbrahim Hakkı Hazretleri, Zakir'in meyhane borcunu ödemek üzere meyhaneci ile görüşür. Meyhaneci, İbrahim Hakkı Hazretleri’ne der ki, "Zakir'in hiç bir şekilde bana borcu yoktur. Sebebine gelince, Zakir sabahtan gelir oturur, akşama kadar şarap içer. Ertesi günü gelince, onun şarap içtiği fıçıyı dolu bulurum." Bu cevabı alan İbrahim Hakkı Hazretleri, Zakir'in artık bir ermiş olduğuna kanaat getirir. 

Bir gün İbrahim Hakkı Hazretleri, oğullarını imtihan etmeye karar verir. Sabah namazından önce iki oğlunu da yanına alarak kaleye çıkar. Tan zamanı burcun önünden tam otuz dokuz tane güvercin geçtiğine ve bunlar kırklardan olan periler olduğuna inanılırmış. İbrahim Hakkı önce büyük oğlu Şakir'e dönerek, "Oğlum Şakir kendini burçtan aşağı at" der. Şakir korkar, babasının isteğini yerine getiremez. İbrahim Hakkı Hazretleri daha sonra küçük oğluna döner, aynı teklifi ona da yapar. Zakir, hiç gözünü kırpmadan babasının sözünü dinler ve kendisini kalenin burcundan aşağı atar. Tam o esnada otuz dokuz güvercin peyda olur. Bu otuz dokuza bir de Zakir ilave olur ve kırk olurlar. Böylece Zakir kırklara karışmış olur. İbrahim Hakkı Hazretleri diğer oğlu Şakir'e dönerek şöyle söyler: "Harabat ehline hor bakma Şakir Defineye malik viraneler var." O günden sonra kırklara karışmış olan Zakir'i kimseler göremez.

Editör: Haber Merkezi