Limited şirket, sermaye paylarına bölünmüş ve ortaklarının sorumluluğunun yatırım yaptıkları sermaye ile sınırlı olduğu bir işletme türüdür. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal olan bu yapı, şirket borçlarından kişisel mal varlıklarını ayrı tutar. Limited şirket kurmak için belirli adımlar ve yasal gereklilikler gerekmekte, bu süreç iş planı oluşturma, şirket sözleşmesi hazırlama, vergi dairesine ve ticaret siciline kayıt gibi adımları içerir. Kurucuların reşit, temiz sicilli olması ve sermaye yükümlülüklerini karşılayabilecek mali güce sahip olmaları gerekmektedir.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, belirli bir sermaye miktarı ile kurulan ve ortaklarının sorumluluğunun yatırım yaptıkları sermaye ile sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Bu şirket yapısında, ortakların kişisel mal varlıkları, şirketin borçlarından ayrı tutulur. Genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilen bu yapı, sermaye paylarına bölünmüş ve her bir ortağın sorumluluğu kendi payıyla sınırlıdır.

Limited Şirket Nedir

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Kuruluş Süreci ve Gereklilikler

Limited şirket kurulumu için bazı adımlar ve yasal gereklilikler bulunmaktadır:

 1. İş Planı ve Sermaye: İlk adım, iş planınızı oluşturmak ve ne kadar sermaye gerektiğine karar vermektir.

 2. Şirket Sözleşmesi: Bir şirket sözleşmesi hazırlanmalı ve şirketin adı, adresi, faaliyet alanı, sermaye miktarı gibi temel bilgiler içermelidir.

 3. Vergi Dairesine Kayıt: Şirket, ilgili vergi dairesine kaydettirilmelidir.

  Acun Ilıcalı'nın Mesai Saati Israrı: Çalışma Saatleri Değişecek mi? Acun Ilıcalı'nın Mesai Saati Israrı: Çalışma Saatleri Değişecek mi?
 4. Ticaret Sicil Kaydı: Şirketin ticaret siciline kaydı yapılmalıdır.

 5. Noter Onayı: Şirket sözleşmesi noter tarafından onaylanmalıdır.

Limited Şirket Kimler Tarafından Kurulur

Limited Şirketi Kimler Kurabilir?

Kurucu Olma Şartları ve Kriterler

Limited şirket kurmak için belirli şartlar bulunmaktadır:

 1. Reşit Olmak: Şirket kurucusu reşit olmalı, yani 18 yaşından büyük olmalıdır.

 2. Temiz Sicil: Kurucunun herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

 3. Sermaye Yatırımı: Kurucunun, şirketin sermaye yükümlülüklerini karşılayabilecek mali güce sahip olması önemlidir.

 4. Yasal İzinler: Bazı sektörlerde faaliyet gösterecek limited şirketler için özel yasal izinler veya lisanslar gerekebilir.

Limited şirket, belirli bir sermaye ile sınırlı sorumluluk sağlayan ve özellikle KOBİ'ler tarafından tercih edilen bir şirket türüdür. Kurulum süreci, yasal adımların yanı sıra dikkatli planlama ve hazırlık gerektirir. Her yetişkin, belirli kriterleri karşıladığı takdirde limited şirket kurabilir. Bu süreç, iş dünyasına adım atmak isteyen girişimciler için önemli fırsatlar sunar.

Editör: Şahsüver ÇITIR