Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "MEB 2024-2028 Stratejik Planı," Türkiye'nin eğitim alanındaki vizyonunu belirleyen kapsamlı bir doküman olarak dikkat çekiyor. Stratejik plan, 7 amaç, 33 hedef, 130 performans göstergesi ve 147 strateji içeriyor. Bakanlık, planın oluşturulmasında 94 bin 747 iç paydaş ve 16 bin 726 dış paydaşla görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

Bakan Tekin'in Vurguları ve Stratejik Planın Öncelikleri

Bakan Yusuf Tekin, stratejik planın önemine vurgu yaparak, kurumların hedeflerine ulaşmada temel yapı taşlarından biri olarak stratejik planlamanın önemini vurguladı. Özellikle gençlerin yetiştirilmesinde öncelikli hedefler arasında, motivasyonu yüksek, öz güven sahibi, sorgulayan ve erdemli bireylerin yetiştirilmesi yer alıyor. Bakan Tekin, Türkiye'nin 2053, 2071 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük bir ülke olduğunu belirterek, stratejik planın bu vizyonu güçlendireceğine inancını dile getirdi. 

Stratejik Planın Detayları ve İzleme Modeli

Stratejik plan, 7 amaç çerçevesinde 33 hedefi belirliyor ve bu hedeflerin ölçülmesine yönelik 130 performans göstergesi ile 147 stratejiyi içeriyor. Ayrıca, 5 yıllık perspektifte hedeflerin maliyetlerinden yola çıkılarak tahmini kaynak ihtiyaçları da hesaplandı. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli oluşturularak, hedeflerin gerçekleşme durumları takip edilebilecek. 

Milli Savunma Üniversitesi Başvuru Şartları 2024 Milli Savunma Üniversitesi Başvuru Şartları 2024

Eğitimde Odak Noktalar ve Hedefler Belirlendi

Stratejik plan, eğitimde erişim ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek sağlanması, beceri odaklı ölçme ve değerlendirme mekanizmalarının geliştirilmesi, öğretim programlarının çağın ihtiyaçlarına uygun ve geleneksel kültürü içeren şekilde sürekli güncellenmesi gibi konulara odaklanıyor.

Stratejik plan, Türkiye'nin eğitim alanındaki hedeflerini belirleyerek, kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanılmasını amaçlıyor. Aynı zamanda, şeffaf, güvenilir ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını pekiştirerek, eğitimde kurumsal değişimlere uyum sağlamayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu stratejik plan doğrultusunda geleceğin liderlerini yetiştirmek için azim ve kararlılıkla çalışma sözü veriyor.

Editör: Haber Merkezi