6 Şubat depremleri sonrasında Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde yaşayan veya bu bölgelerde örgün eğitim gören üniversite öğrencileri için önemli bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, bu öğrencilerin öğrenim ücreti ve katkı paylarının devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.

Öğrencilere Mali Destek ve İade

Karara göre, OHAL bölgesinde ikamet eden veya eğitimine bu bölgelerde devam eden üniversite öğrencilerinden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak. 2023-2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilere ise ödedikleri miktar, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.

KYK Ödemeleri Ne Zaman, Hangi Tarihte Yapılacak? KYK Ödemeleri Ne Zaman, Hangi Tarihte Yapılacak?

Gazze'de İkamet Eden Öğrencilere de Destek

Ayrıca, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden önlisans ve lisans öğrencilerinin öğrenim ücretleri de devlet tarafından karşılanacak. Bu karar, özellikle Gazze'de yaşayan öğrenciler için önemli bir mali destek anlamına geliyor.

Eğitimde Eşitlik ve Fırsat

Bu karar, eğitimde eşitlik ve fırsat sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Deprem ve diğer olağanüstü durumlar nedeniyle zorluklar yaşayan öğrencilere sağlanan bu destek, onların eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Cumhurbaşkanı kararı, özellikle zor durumdaki öğrencilere yönelik eğitimde sosyal adaleti güçlendiren bir yaklaşımı temsil ediyor. Devletin, eğitim alanında sunduğu bu tür destekler, öğrencilerin yaşadıkları zorlukları hafifletmeye ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya yönelik önemli birer adım olarak kabul ediliyor.

Bu uygulamanın, öğrencilerin akademik performanslarına ve motivasyonlarına olumlu etkiler yapması bekleniyor. Ayrıca, bu tür desteklerin öğrencilerin eğitimine devam etme konusundaki kararlılıklarını artırması ve daha iyi bir eğitim ortamı yaratılmasına katkıda bulunması umuluyor.