Bir işçi, çalıştığı iş yerinde patronu tarafından sürekli aşağılandığını ve görev tanımı dışında işlerin zorla yaptırıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. İşçi, yaşadığı bu olumsuz durumlar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını belirterek, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle manevi tazminat talebinde bulundu. Ancak, İş Mahkemesi tarafından dava reddedildi. İşçi, bu karara itiraz ederek Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

Bölge Adliye Mahkemesi'nden İşçiye Destek

Bölge Adliye Mahkemesi, davacı işçinin iddialarını değerlendirdi. Mahkeme, dosya kapsamında bulunan tanık ifadeleri, mail içerikleri, işçinin gördüğü psikolojik tedaviye dair raporlar ve tıbbi belgeleri inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, davacı işçinin işveren tarafından sistematik bir şekilde aşağılandığı, iş tanımı dışında görevlerin yaptırıldığı ve işten atılma tehditleriyle karşı karşıya kaldığı sonucuna varıldı. Mahkeme, bu durumun işçinin sağlığını olumsuz etkilediğini ve psikolojik taciz ile baskıya maruz kaldığını tespit etti.

Patron Zorbalığına Yargı Kararı

Manevi Tazminat Kararı

Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin kişilik haklarının ihlal edildiğini ve yaşadığı mağduriyetin ağırlığını göz önünde bulundurarak manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, ilk derece mahkemesinin reddi yönündeki kararını isabetli bulmayarak, işçinin lehine manevi tazminat talebinin kabulüne hükmetti. Bu karar, iş yerinde maruz kalınan mobbing davalarında emsal teşkil edebilecek nitelikte bir karar olarak değerlendirildi.

Genç Kart Kültür ve Sanata Ücretsiz Kapılar Açıyor! Genç Kart Başvurusu Genç Kart Kültür ve Sanata Ücretsiz Kapılar Açıyor! Genç Kart Başvurusu

Patron Zorbalığına Yargı

Mobbing Mağdurları İçin Önemli Bir Adım

Bu karar, iş yerinde psikolojik taciz ve baskıya maruz kalan çalışanlar için önemli bir adım olarak görülüyor. İşçilerin kişilik haklarının korunması ve mobbing mağdurlarının haklarının savunulması açısından bu kararın, benzer davalar için bir örnek teşkil etmesi bekleniyor. İş yerinde yaşanan bu tür olumsuz durumların hukuki yollardan çözümlenebileceği ve mağdurların haklarının korunabileceği bir kez daha ortaya konmuş oldu. Bu karar, aynı zamanda işverenlere de çalışanlarına karşı adil ve saygılı bir tutum sergilemeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Editör: Şahsüver ÇITIR