"Asayiş berkemal" deyiminin kökeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar uzanır. Sultan Abdülaziz'in son yıllarında, özellikle Musul ve Bağdat gibi bölgelerde toplum içi anarşik olaylar artmıştı. Bu dönemde, Irak ve çevresinde yabancı devletlerin de etkisiyle
güvenlik durumu iyice bozulmuştu.

Durumları İstanbul'dan gizlemeye çalışan dönemin yetkilileri, Vilayet gazetesine her baskısında şu şekilde manşet atarlardı: "Saye-i asayiş-vaye-i padişahide, vilayetin her bir tarafında emn-ü asayiş berkemaldir." Bu ifade, "Padişahın şahane idaresi altında, vilayetimizin her tarafında asayiş ve huzur hakimdir" anlamına gelir. Ancak gerçek durum oldukça farklıydı ve bölgede ciddi güvenlik sorunları yaşanıyordu.

Yine büyük olaylardan sonra ertesi gün aynı manşet verilince, bölgenin ünlü şairlerinden Kerküklü Şeyh Rıza Efendi dayanamayıp aşağıdaki beyti yazıp gazeteye gönderir: "Katl ü nehb-i eşkiyadan millet oldu payimal, Emn-ü asayiş yine, elhamdülillah berkemal!" "Eşkıyanın cinayet ve yağması yüzünden millet ayaklar altında kaldı ama, Allaha şükür asayiş yine de sağlanmış durumda."

Asayiş Berkemal Nerede Kullanılır?

"Asayiş berkemal" ifadesi, genellikle toplumun huzur ve güven içinde olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, bir şehirde veya ülkede herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını ifade etmek için bu deyim tercih edilir. Resmi raporlarda, medya haberlerinde ve günlük konuşmalarda sıkça karşımıza çıkar.

Berkemal Ne Anlama Gelir?

"Berkemal" kelimesi, Arapça kökenlidir ve "tam, eksiksiz, mükemmel" anlamına gelir. Türkçede ise genellikle "asayiş" kelimesiyle birlikte kullanılır ve "asayiş berkemal" ifadesini oluşturur. Bu ifade, bir durumun tam ve eksiksiz bir şekilde iyi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Asayiş Berkemal Deyim mi?

Evet, "asayiş berkemal" bir deyimdir. Deyimler, iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek yeni bir anlam oluşturduğu ifadelerdir. Bu deyim de "asayiş" ve "berkemal" kelimelerinin birleşmesiyle oluşur ve "huzur ve güvenlik tam anlamıyla sağlanmış" anlamını
taşır.

Asayiş Ne Anlama Gelir?

"Asayiş" kelimesi, Farsça kökenli olup, "düzen, huzur, güvenlik" anlamına gelir. Toplumun genel güvenlik ve huzur durumu için kullanılır. Polis ve güvenlik güçleri, asayişin sağlanmasında önemli rol oynar.

Asayiş Berkemal Nasıl Yazılır?

"Asayiş berkemal" ifadesi, ayrı ayrı yazılır. Doğru yazılışı "asayiş berkemal" şeklindedir. Bu yazım şekli, anlamın doğru bir şekilde ifade edilmesi için önemlidir. Yanlış yazım, deyimin anlamını bozabilir.

Asayiş Kemal Ne Demek?

İlahici Ali Vurulma Videosu Sansürsüz İzle İlahici Ali Vurulma Videosu Sansürsüz İzle

"Asayiş kemal" ifadesi, "asayiş berkemal" deyiminin yanlış bir kullanım şeklidir. Doğru ifade "asayiş berkemal" olmalıdır. "Kemal" kelimesi tek başına kullanıldığında, "olgunluk, mükemmellik" anlamına gelir ancak bu deyimde kullanımı yanlıştır.

Asayiş Sorunu Ne Demek?

"Asayiş sorunu" ifadesi, bir bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasında yaşanan problemleri belirtir. Asayiş sorunları, genellikle suç oranlarının artması, toplumsal huzursuzluklar ve güvenlik açıkları gibi durumları kapsar.

Editör: Şahsüver ÇITIR