Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışma hayatına ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu teklif, özellikle asgari ücret desteğini 700 Türk Lirası'na çıkararak işverenlere önemli bir destek sağlıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu ve İstihdam Politikaları

Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişikliklerle, işsizlik sigortası fonunun kullanımını etkinleştirecek adımlar atıldığını belirtti. Bu adımların, işsizlikle mücadelede ve iş gücü piyasasının canlandırılmasında önemli rol oynayacağı vurgulandı.

Asgari Ücret-4

Kısa Çalışma Ödeneği ve Prim Gün Sayısı Düzenlemesi

Ayrıca, sigortalılar için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarında da iyileştirmeler yapılacak. Buna göre, son 3 yılda gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilecek. Bu değişiklik, daha fazla çalışanın kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmesini sağlayacak.

Teşvik Başvuru Süreleri ve Mesleki Yeterlilik

Bakan Işıkhan, nitelikli iş gücü sağlamak ve özel politika gerektiren kadın ve gençlerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla teşvik başvuru sürelerinin uzatılacağını açıkladı. Bu teşvikler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilecek.

asgari-ucret-IDP1_cover

Savaşta Altın Neden Yükselir? 2024 Savaşta Altın Neden Yükselir? 2024

Kayıtlı İstihdamın Korunması ve Artırılması

Bakan Işıkhan, işçi ve işverenlerin yanında olduklarını ifade ederek, kayıtlı istihdamın korunması ve artırılması için atılan adımların önemini vurguladı. Bu kapsamda, asgari ücret desteğinin bu sene itibarıyla 700 Türk lirasına çıkarılması, işverenlere sağlanacak olan önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

İşveren ve Çalışanlara Yönelik Yeni Düzenlemeler

Bu yeni kanun teklifi ve düzenlemeler, hem işverenlerin desteklenmesini hem de çalışanların haklarının korunmasını hedefliyor. Asgari ücret desteğinin artırılması ve diğer iyileştirmeler, Türkiye'nin çalışma hayatında yeni bir dönemin başlangıcını

işaret ediyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, hükümetin iş gücü piyasasını canlandırmaya ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçladığını gösteriyor. Bu düzenlemelerle, çalışanların refah seviyesinin yükseltilmesi ve işverenlerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

2024 Asgari Ücret

İşverenlere sunulan asgari ücret desteği artışı, işletmelerin mali yüklerini azaltacak ve istihdamın korunması ile artırılmasına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, kısa çalışma ödeneği ve prim gün sayısı düzenlemesi, pandemi sürecinde pek çok işletme ve çalışan için önemli bir destek olmuştu. Bu düzenlemenin devamı niteliğindeki iyileştirmeler, iş gücü piyasasının daha esnek ve dayanıklı hale gelmesine yardımcı olacak.

Öte yandan, teşvik başvuru sürelerinin uzatılması ve mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlara yönelik destekler, nitelikli iş gücünün artırılmasına ve özellikle gençler ile kadınların iş hayatına katılımının teşvik edilmesine yönelik önemli adımlardır.

Bu kanun teklifi ve düzenlemeler, Türkiye'nin çalışma hayatında olumlu değişiklikler getirecek ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak önemli adımlar olarak görülüyor. Hem işverenlerin hem de çalışanların yararına olacak bu değişiklikler, iş gücü piyasasının daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.