Sürücü belgesi sınavlarında önemli değişiklikler yapıldı. "Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni düzenlemeler, ehliyet almak isteyenler için bir dizi yenilik ve kolaylık getirmeyi amaçlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, direksiyon eğitimi, sınav süreçleri ve kayıt işlemleri gibi konularda önemli değişiklikler içeriyor.

Direksiyon Eğitimi ve Sınav Güzergahları

Yeni yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onaylanmış iki farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak. Bu düzenleme, sınav güzergahlarının daha belirgin ve standart hale gelmesini sağlayarak, kursiyerlerin sınav stresini azaltmayı hedefliyor.

Ehliyet 77

Engelli Kursiyerler İçin Düzenlemeler

Engelli kursiyerler için de önemli değişiklikler yapıldı. Engelli bireyler, kendilerine ait veya temin edecekleri, standartlara ve engel durumuna uygun araçlarla eğitim alarak sınavlara girebilecekler. Bu düzenleme, engelli bireylerin sürücü belgesi almasını kolaylaştıracak ve eşit şartlarda sınava girmelerini sağlayacak.

Kurum Açma İşlemleri ve Belgeler

Kurum açma işlemlerinde de değişiklikler yapıldı. Resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken belgelerin ilgili kurumlardan kaynaklanan gecikmeler sebebiyle alınamaması durumunda bir ay, inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla ise 20 gün ek süre verilecek. Ayrıca, kurslara kayıtlarda yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirildi.

Sahteciliğin Önlenmesi ve Kayıt İşlemleri

Sahada yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla, kurs kayıtları sırasında kursiyerin fotoğrafı çekilecek ve sisteme aktarılacak. Fotoğraf ve bilgilerin kursiyere ait olduğuna ilişkin teyit alınacak. Ayrıca, kursiyer için düzenlenen fatura da Özel MTSK Modülüne işlenerek mali bakımdan kayıt dışılığın önüne geçilecek.

Trendyol Banka Reddi (Hata Veriyor) 2024 Trendyol Banka Reddi (Hata Veriyor) 2024

Sınav Hakkı ve Nakil İşlemleri

Direksiyon eğitimi dersinin ilk dört sınavı sonunda başarısız olanlar, ikinci dört sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek. Teorik sınavlarda başarılı olan ve kendi isteğiyle kaydını sildirenler, 3 yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacak.

Mazeret Durumları

Muvazzaf askerlik görevi, hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunanlar, sınav haklarını dondurarak mazeret süreleri bitiminde kalan sınav haklarını kullanabilecek.

Uygulama Sınav Süresi ve Saatleri

Sınavlarda başarı gösteren kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek. Sınavlar, 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için uygulama sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarılacak. Sınavlar, sınav yürütme komisyonunca sınav günü sabahı yapılan toplantıda çekilen kura ile belirlenen güzergahta gerçekleştirilecek.

Park Uygulaması ve A1 Sınıfı Sertifikalar

Kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85. maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlardan "A1" sınıfı sertifika almak isteyenler, yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları halinde "A1" sınıfı sertifika alabilecekler.

Eğitim ve Sınav Araçlarının Yaş Hesaplaması

Eğitim ve sınav araçlarının yaşı, fabrikada imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılında bir yaşında kabul edilecek şekilde hesaplanacak.

Sınavda Sahtecilik Yapanlara 5 Yıl Yasak

Sınavlarda sahtecilik yapanlar, başkasının yerine sınava girenler veya kendi yerine başkasını sınava sokanlar, 5 yıl boyunca sınavlara giremeyecek. Bu düzenleme, sınavlarda adil ve güvenli bir ortam sağlanmasını amaçlıyor.

Direksiyon Eğitimi ve Değerlendirme Komisyonları

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, bir günde 12 kursiyer yerine 10 kursiyerin sınavını yapabilecek. İlçede sınav yapılacak sertifika sınıfında yeteri kadar komisyon üyesi olmaması durumunda, başka ilçelerden görevlendirme yapılabilecek. Sınav yürütme komisyonu, sınavdan bir gün önce direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılacağı güzergahta gerekli incelemeleri yapacak ve sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek durumları kontrol edecek.

Eğitim ve Sınav Uygulamaları

Eğitim ve sınavlarda, otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma, motosiklet grubu için ise dar alanda dönüş uygulaması yapılacak. Yönetmelik değişikliği kapsamında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticileri, en geç 2 yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınacak.

Yürürlüğe Giriş Tarihleri

Yönetmelik değişikliği kapsamında yapılan bazı düzenlemeler, 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte, eğitim kurumlarının ve kursiyerlerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması bekleniyor.

Yeni düzenlemeler, sürücü belgesi alma sürecinde hem kursiyerler hem de kurslar için önemli kolaylıklar ve iyileştirmeler getirmeyi amaçlıyor. Bu değişikliklerin, sürücü eğitiminin kalitesini artırarak, trafik güvenliğine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

Editör: Şahsüver ÇITIR