Bugün dünyanın birçok yerinde, kıyamet senaryoları ile ilgili haberler sıkça yer almaktadır. Ancak bilim insanlarına göre, kıyamet senaryoları kesin bir tarih verilemeyecek kadar belirsiz olduğundan, bu senaryoların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusu hala spekülatiftir.

Bununla birlikte, bazı kişiler kıyametin yakın olduğunu düşünmektedir. Bu düşüncelerin arkasında ise farklı dinî, kültürel ya da felsefi inançlar yatmaktadır. Bazı kaynaklar, kıyametin "son zamanlar" olarak adlandırılan bir dönemde gerçekleşeceğini, bu dönemin söz konusu senaryolardan olumsuz şekilde etkileneceğini iddia etmektedir.

Pek çok kişi, kıyamet ile ilgili senaryoların gerçekliğine ilişkin belirsizliği ve spekülasyonları ciddiye almadan bilimsel ve rasyonel yaklaşımlar takip etmektedir. Bu nedenle, gelecekteki olası doğal felaketlerin araştırılması ve önlenmesi konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

Kıyamet Ne Zaman

Cübbeli Ahmet Hoca, kıyamet konusuna da sıklıkla değinmektedir. İslam inancına göre, kıyametin Allah'ın bilgisi dâhilinde belirli bir zaman diliminde gerçekleşeceği düşünülmektedir. Ancak, kesin bir tarih verilmesi çoğunlukla mümkün olmadığından, bu konuda yapılan yorumlar ve tahminler farklılık gösterebilmektedir.

Cübbeli Ahmet Hoca da yaptığı açıklamalarda, kıyametin ne zaman geleceğine ilişkin kesin bir tarih verilemeyeceğini ve bu konuda yapılacak yorumların temkinli olması gerektiğini belirtmektedir. Bununla birlikte, İslam inancına göre insanların hayatı boyunca her an kıyamet kopabilir düşüncesiyle hareket etmesi gerektiği de ifade edilmektedir.

BİM’den Temmuz’a Damga Vuracak İndirimler! İşte Ürün Listesi BİM’den Temmuz’a Damga Vuracak İndirimler! İşte Ürün Listesi

Kıyamet Alametleri

Kıyamet alametleri, çeşitli dinî kaynaklarda ve eserlerde bahsi geçen, kıyametin yakınlaştığını ve kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili ipuçları veren işaretlerdir. Farklı inançlarda kıyamet alametleri ile ilgili farklı yorumlar yapılabilmektedir. İslam inancına göre, kıyamet alametleri şu şekildedir:

  • - Yeryüzünde artan fitne, fesat ve savaşlar
  • - Deccal'ın çıkışı
  • - Hz. İsa'nın dünya üzerine indirilmesi
  • - Güneşin batıdan doğuya doğru doğması
  • - Hz. Mehdi'nin çıkışı
  • - Yağmursuzluk, kuraklık ve doğal afetlerin artması
  • - Yeryüzündeki çeşitli hastalık, kıtlık ve salgınların yayılması
  • - Tevhid inancına ve İslam'a saldırılar ve bunlardan kaynaklanan zulüm ve acımasızlıkların artması

Bu alametler, İslam inancına göre kıyametin yakın olduğuna işaret eden belirtilerdir. Bununla birlikte, kıyametin tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği kesin bir bilgiye sahip değiliz ve bu konuda kesin bir tarih verilememektedir.

Editör: Haber Merkezi