Spinal Musküler Atrofi (SMA), genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan ve özellikle kasları etkileyen genetik bir hastalıktır. SMA, omurilikteki motor nöronların işlev kaybına yol açar ve bu da kas güçsüzlüğü ve atrofiye neden olur. Hastalığın dört ana türü vardır (SMA Tip 1, 2, 3 ve 4), her biri farklı yaş gruplarını etkiler ve farklı şiddet derecelerine sahiptir. En şiddetli form olan Tip 1, genellikle bebeklik döneminde teşhis edilir ve hayatta kalma oranları düşüktür.

SMA Nedenleri: SMA'nın Genetik Kökenleri

SMA'nın nedeni, "SMN1" adlı genin mutasyonudur. SMN1 geni, vücudun sağlıklı motor nöronlar oluşturması için gereken kritik bir protein olan SMN proteininin üretiminden sorumludur. Bu genin mutasyonu, yetersiz SMN proteinine ve sonuç olarak motor nöronların erken ölümüne yol açar. SMA, otozomal resesif bir kalıtım modeline sahip olduğu için, bir çocuğun SMA olması için her iki ebeveynden de mutasyon taşıyan bir gen almış olması gerekmektedir.

S M A

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

SMA'nın tanısı genellikle genetik testler ve fiziksel muayenelerle konulur. Erken tanı, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için önemlidir. Son yıllarda SMA tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Nusinersen (Spinraza) ve Risdiplam (Evrysdi) gibi ilaçlar, SMN proteininin artırılmasına yardımcı olur ve motor fonksiyonları iyileştirebilir. Ayrıca, gen terapisi olarak bilinen ve tek bir dozda uygulanan Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma), hastalığın genetik nedenine doğrudan müdahale eder.

Verem Nasıl Bulaşır? Uzmanlar Uyarıyor Verem Nasıl Bulaşır? Uzmanlar Uyarıyor

Toplumsal Farkındalık ve Destek

SMA, etkilediği aileler üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, hastalar ve aileleri için psikolojik destek, finansal yardım ve bakım hizmetleri gibi çeşitli destek mekanizmaları hayati önem taşımaktadır. Toplumun ve sağlık profesyonellerinin SMA hakkında daha fazla bilgi sahibi olması, erken tanı ve tedaviye erişim açısından büyük önem taşır.

SMA, genetik ve tedavi alanındaki gelişmelerle birlikte, bilim dünyasının ve toplumun dikkatini çeken karmaşık bir durumdur. SMA'nın anlaşılması ve tedavi edilmesi, sürekli araştırma ve gelişmeye ihtiyaç duyar. Hastalar ve aileleri için erken tanı, etkili tedavi ve kapsamlı destek, bu zorlu yolculukta kritik önem taşır.

Editör: Şahsüver ÇITIR